تبلیغات
روایت عاشورا
 
روایت عاشورا
عاشورا پیام زندگی
دوشنبه 17 اسفند 1388
در روایت است كه پیامبر اكرم در راه به امام حسین برخورد كردند كه با كودكان بازى مى نمود، حضرت (كه از دیدن امام حسین به وجد آمده بود) جلو آمد و به طرف حسین آغوش گشود تا حسین را در بر گیرد، امام حسین به این طرف و آن طرف مى رفت ، پیامبر نى او را مى خنداند، تا اینكه او را گرفت ، یك دست زیر چانه حسین و دست دیگر پشت او قرار داد، سپس دهان مبارك را بر دهان حسین نهاد و آن را بوسید و فرمود: حسین منى و انا من حسین ، حسین از من است و من از حسین هستم ، محبوب خداست هر كه دوستدار حسین است  (1)

http://ashooraeyan.mihanblog.com


مكرر از پیامبر اكرم روایت كرده اند كه ایشان امام حسن و حسین را بر دوش مبارك یا بر پشت سوار نموده بود، گاهى مى فرمود: چه خوب مركبى دارید شما، و چه خوب سوارى هستید شما دو تا، و پدرتان از شما بهتر است  (2)
از خلیفه دوم روایت كرده اند كه گفت : دیدم كه حسن و حسین بر گردن پیامبر سوار شده اند، گفتم : اسب خوبى است براى شما، حضرت فرمود: ایندو هم سوار خوبى هستند (3) 

پی نوشتها:

1- كامل الزیارات ص 53
2- بحار ج 43 ص 286
3- بحار ج 43 ص 285

منبع: کتاب اسرار عاشورا جلد اول و دومنوع مطلب : اسرار عاشورا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
نخستین كسى است در اسلام . از فرزندان ابیطالب كشته شد، جعفر بن ابیطالب علیه السلام بوده است . نام ابوطالب عبدمناف و وى فرزند عبدالمطلب است ، و نام عبدالمطلب شیبه و فرزند هاشم است ، و نام هاشم عمرو و فرزند عبدمناف است . و چنان كه گوید كنیه جعفر ابوعبدالله بوده است .
از ابى هریره حدیث كننده كه جعفر را ابومساكین )پدر مستمندان ) كنیه داده بودند و این حدیثى است كه محمد بن احمد صیرفى (به سند خود) از سعید بن ابى سعید از ابى هریرة براى من حدیث كرد.
جعفر سومین پسر ابیطالب است . بدین ترتیب كه بزرگترین پسر او طالب و پس از او عقیل و سپس جعفر و در آخر على بود. و هر كدام از این چهر پسر به ترتیب ده سال از دیگرى بزرگتر بودند و على از همه آنها كوچكتر بود. و این مطلبى است كه احمد بن محمد همدانى (به سند خود) از ابن عباس برایم حدیث كرد.
مادر این چهار تن : فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف است . و مادر فاطمه بنت اسد نیز فاطمه نام داشته و به حبى دختر هرم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن امر بن لوى معروف است .
و مادر حبى : حدیة دختر وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شیبان بن ... است .
مادر حدیة : فاطمه دختر عبید بن منقذ بن عمرو معیص ‍ است .
مادر فاطمه : سلمى دختر عامر بن ربیعة بن هلال بن ... است .
مادر سلمى : عاتكه دختر ابى همهمه است ، و نام ابى همهمه عمرو بن عبدالعزى بن ... است .
مادر عاتكه : تماضر دختر ابى عمرو بن عبدمناف بن قصى بن كلاب ... است .
مادر تماضر : حبیبه و او (معروف به ) كنیز خدا و دختر عبد یالیل بن سالم بان مالك بن .... است .
مادر حبیبه : فلانه دختر مخزوم بن اسامة بن صبح بن وائله بن .... است .
مادر تماضر : حبیبه و او (معروف به ) كنیز خدا و دختر عبد یالیل بن سالم ابن مالك بن .... است .
مادر فلانه ریطه دختر یسار بن مالك بن .... است .

http://Ashooraeyan.mihanblog.com


مادر ربطه : كلیه دختر قصیة بن سعد بن بكر بن هوازن بود.
مادر كلیه : حبى دختر حارث بن نابغه بن ... است .
فاطمه بنت اسد، نخستین زنى بود از زنان بنى هاشم كه با یك مرد هاشمى (از فامیل خود) ازدواج كرد، و براى او فرزند آورد (و بدین سبب فرزندان فاطمه از دو طرف ، هم از جانب پدر و هم از طرف مادر نسبشان به هاشم بن عبدمناف مى رسد(
این بانوى سعادتمند ، زمان بعثت رسول خدا صلى الله علیه و آله زنده بوده ، بدان حضرت ایمان آورده ، و در دین اسلام پایدارى نیز كرد و هنگامى كه مرگش فرا رسید آن حضرت را وصى خویش قرار داد و او هم وصیتش را پذیرفت . هنگامى كه از دنیا رفت پیغمبر بر جنازه اش نماز خواند و در قبرش فرود آمده و در آن خوابید (و چنان كه در روایت بعدى و برخى از روایات دیگر آمده است این كار را بدان جهت انجام داد كه فاطمه بدان سبب قبر در امان و آسوده باشد) و به نیكى او را ستوده و مدح بسیار فرمود.
ابن عباس حدیث كرده كه چون فاطمه بنت اسد، مادر على بن ابیطالب ، دنیا رفت ، پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله جامه خود را بر او پوشاند و در قبرش خوابید. اصحاب و یاران حضرت عرض كردند : اى رسول خدا! ما تا كنون ندیده ایم با كسى این گونه رفتار كنى ؟ فرمود: كسى پس از ابیطالب نسبت به من مهربانتر از این زن نبود، و اینكه من جامه خودم را به او بپوشاندم بدان خاطر بود كه این جامه سبب شود تا از جامه هاى بهشتى به او بپوشانند، و اینكه من در قبرش خوابیدم براى آن بود كه سختى هاى قبر بر او آسان گردد.
و على بن عباس مقانعى به اسناد خود از على علیه السلام براى من حدیث كرد كه فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله به من دستور داد : مادرم فاطمه بنت اسد را (غسل دهم ، و من به دستور آن بزرگوار او را) غسل داد.
امام صادق علیه السلام فرمود : فاطمه بنت اسد یازدهمین زنى بود كه ایمان آورد، و او از كسانى بود كه در جنگ بدر حضور داشت .
و احمد بن محمد بن سعید به اسناد خود از زبیر بن عوام براى من حدیث كرد كه هنگامى كه این آیه بر پیغمبر صلى الله علیه و آله نازل شد: اى پیغمبر هنگامى كه زنان مومنة نزد تو آیند تا با تو بیعت كنند1))...  رسول خدا صلى الله علیه و آله زنان را براى بیعت با خویشتن دعوت فرمود، نخستین زنى كه آمد و با جناب بیعت كرد فاطمه بنت اسد بود. و نیز رسول خدا صلى الله علیه و آله فاطمه بنت اسد (مادر على بن ابیطالب علیه السلام ) را در مرحله روحاء مقابل حمام ابى قطیفه دفن كرد.

در قسمت بعدی درباره نحوه شهادت این بزرگوار صحبت می کنیم.

پی نوشتها:

1- ممتحنه : 12

منبع: کتاب ترجمه مقاتل الطالبیننوع مطلب : یاران عاشورایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

معاویه در روز یك شنبه نیمه ماه رجب سال شصت هجرى , پس از نوزده سال و سه ماه حكمرانى , دردمشق از دنیا رفت سه روز طول كشید تا یزید توانست خود را از شكارگاه (حوران) به دمشق برساند و برجاى پدر بنشیند.
در ایـن زمـان فـرمـاندار مدینه , پسر عموى یزید, ولید بن عتبة بن ابى سفیان بود یزید نامه اى به اونـوشـت و بـه او دستور داد از مردم مدینه بیعت مجدد بگیرد قبل از این , معاویه در زمان حیات خودیك بار براى یزید از مردم بیعت گرفته بود.


هـمـراه بـا ایـن بـرنامه , در نامه اى محرمانه به او نوشت كه در گرفتن بیعت بر امام حسین (ع
) و عبداللّه بن زبیر و عبداللّه بن عمر و عبدالرحمن بن ابى بكر سخت گیرى كند و به او دستور داد هر كس از بیعت امتناع كرد گردنش را بزند و سرش را براى او بفرستد (1)

پی نوشتها:

1- مـقتل خوارزمى , چاپ مكتبة المفید, ص 80 ـ 177, ج 1, الاخبار الطوال , ص 7 ـ 225 و تاریخ طبرى , ج 4, ص 250

منبع: کتاب امام حسین و عاشورا از دیدگاه اهل سنتنوع مطلب : داستان عاشورا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 6 اسفند 1388

در تفاوت درس‏ها و عبرت‏ها اشاره كردیم كه در عبرت‏ها تنها به الگوهاى شایسته و خوبیها نگاه نمى‏كنیم، بلكه بدیها و زشتیها و رذالت‏ها را نیز مى‏بینیم. در این بحث از عوامل زمینه‏ساز این رویداد، علت سكوت و بى‏تفاوتى مردم در برابر قیام امام‏حسین(ع) و یا بالاتر، ضدّیت با آن، و چگونگى بهره‏گیرى از این حادثه بحث مى‏شود. عبرت‏گیرى از حادثه عاشورا را مقام معظم رهبرى چنین ترسیم مى‏كند:
«اوّلین عبرتى كه در قضیّه عاشورا ما را متوجه خود مى‏كند این است كه ببینیم چه شده كه پنجاه سال بعد از درگذشت پیامبر(ص) جامعه اسلامى به آن حدّ رسید كه كسى مثل امام‏حسین(ع) ناچار شد براى نجات جامعه این چنین فداكارى بكند....مگر چه وضعى بود كه حسین بن على(ع) احساس كرد كه اسلام فقط با فداكارى او زنده مى‏ماند و الّا از دست مى‏رود؟ عبرت این‏جاست، ما باید نگاه كنیم و ببینیم كه چه شد كه فردى مثل یزید بر جامعه اسلامى حاكم شد؟...چرا باید وضعى پیش بیاید كه كسى مثل حسین بن على(ع) ببیند چاره‏اى ندارد جز این فداكارى عظیم، كه در تاریخ بى‏نظیر است.

http://ashooraeyan.mihanblog.com

چه شد كه آنها به این‏جا رسیدند؟ این همان عبرت است.... چه شد كه بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین(ع) در همان شهرى كه ایشان حكومت مى‏كرد سرهاى پسران امیرالمؤمنین را بر نیزه كردند و در آن شهر گرداندند...و دخترها و حرم امیرالمؤمنین را در بازار كوفه گرداندند...» (1) پاسخ به پرسش‏هاى یاد شده و بررسى و تحلیل عوامل و زمینه‏هاى این حادثه مى‏تواند مایه عبرتى براى جامعه اسلامى و نظام و حكومت دینى ما باشد، چرا كه وقتى انقلاب پیامبر اسلام(ص) را آن عوامل به فاجعه‏اى بزرگ چون شهادت حسین بن على(ع) و یارانش و اسارت اهل بیت آن بزرگوار كشانید، بى‏تردید اگر به جان انقلاب و نظام ما بیفتد همان بر سر انقلاب و نظاممان خواهد آمد كه بر انقلاب بزرگ پیامبر(ص) آمد؛ عبرت عاشورا، این جاست. اگر عوامل زمینه‏ساز این حادثه را به درستى شناختیم و از آن عبرت گرفتیم، یعنى تلاش كردیم كه انقلاب ما دچار آن آفت نشود، شاهد عاشورایى دیگر نخواهیم بود و اگر خداى نخواسته عبرت نگرفته و به وظیفه خود عمل نكردیم همان سرنوشت نیز در انتظار ما خواهد بود.

پی نوشتها:

1- سخنان مقام معظم رهبرى در جمع بسیجیان، 71/4/23

منبع: کتاب درس‏ها و عبرت‏هاى عاشورا در عرصه رفتار سیاسىنوع مطلب : درس‏ها و عبرت‏هاى عاشورا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

http://ashooraeyan.mihanblog.com

كنگره عشق نیست منزل هر بوالهوس

 

طایر آن آشیان جان حسین است وبس

 

قله قاف وجود منزل عنقا بود

 

بر سر این آشیان پر نگشاید مگس

 

پایه اوصاف او فوق اشارات ماست

 

رفعت این پایه نیست افئده رادسترس

 

محفل ایجاد را اوست چراغ ابد

 

تا ابد از نور او مشعله ها مقتبس

 

گشت چو كرب و بلا عارج معراج عشق

 

روح امینش فشاند گرد ز سم فرس

 

او قفس تن شكست تا به قفس ماندگان

 

در پى او بشكنند قالب تن را قفس

 

كشته بسى دیده ام در هوسى داده جان

 

زنده چو او كس ندید كشته به ترك هوس

 

رفت و شد اندر پى اش قافله دل روان

 

ما پى این كاروان شاد به بانگ جرس

 

اى شه با فر و نور، عرش مقام تو را

 

لامسه عقل ما، دم زند از لایمس

 

بحر ثناى تو را قبول نبى زورق است

 

جنبش ما اندر او جنبش خار است وخس

 

كشته غفلت بود هر كه تو را كشته خواند

 

اى دم جان پرورت زنده دلان رانفس

منبع: کتاب اسرار عاشورانوع مطلب : اشعار عاشورایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 51 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی