روایت عاشورا
عاشورا پیام زندگی
درباره وبلاگ


مطالب جامعی درباره ی واقعه ی عاشورا از جمله پیام عاشورا ، احادیث عاشورا ، معرفی كتب عاشورایی ، نمای عاشورایی ، موبایل عاشورایی و ...

مدیر وبلاگ :
خرید بک لینک
نظرسنجی
چقدر درباره عاشورا می دانید؟

 امام حسین علیه السلام از مدینه رهسپار مكه مى شد براى برادرش محمد بن حنفیه كه در مدینه باقى ماند، وصیت نامه اى نوشت . مادر محمد بن حنفیه فرزند امیر المومنین على بن ابیطالب علیه السلام ، زنى از قبیله بنى حنفیه بود و بدین جهت او را محمد بن حنفیه مى گفتند. ولى مردى بزرگوار و شجاع و با تقوى بود و هر چند كیسانیه كه طایفه اى از شیعه بوده اند او را امام دانسته اند، اما او خود بعد از پدر بزرگوارش امیر المومنین علیه السلام به امامت برادرش امام حسن علیه السلام و سپس به امامت برادر دیگرش امام حسین (ع )، و سپس به امامت برادر زاده اش على بن الحسین سجاد (ع ) معتقد بود و از رجال بزرگوار اهل بیت (ع ) مى باشد، و در جنگ هاى امیر المومنین مردانگى ها نشان داده است (1) سید ابن طاووس این وصیت نامه را نقل مى كند، در این وصیت نامه امام حسین علیه السلام انگیزه قیام خود را بیان كرده است و راهى را كه با هر پیش آمدى در پیش ‍ خواهد گرفت روشن ساخته است . و نیز به انگیزه هاى باطل كه آدمى را تحریك مى كند و در راه تامین شهوات و تمایلات نفسانى به مبارزه وادار مى سازد و ساحت مردان حق از چنان انگیزه هایى پاك و منزه است ، اشاره كرده است :
بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصى به الحسین بن على بن ابى طالب الى اخیه محمد المعروف بابن الحنفیه : ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و ان محمدا عبده و رسوله ، جاء بالحق من عند الحق و ان الجنته حق و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فى ، و ان الله یبعث من فى القبور، و انى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جدى صلى الله علیه و آله . ارید ان امر بالمعروف و انهى المنكر و اسیر بسیره جدى و ابى على بن ابى طالب ، فمن قبلنى یقبول الحق فالله اولى بالحق و من رد على هذا اصبر حتى یقضى الله بینى و بین القوم بالحق و هو خیرالحاكمین ، و هذه وصیتى یا اخى الیك و ما توفیقى الا بالله علیه توكلت و الیه انیب (2)
به نام خداى بخشاینده مهربان ، این است وصیت حسین بن على بن ابى طالب به برادرش محمد بن حنفیه ، راستى كه حسین به یگانگى پروردگار و اینكه موجودى قابل پرستش جز او نیست و شریك ندارد گواهى مى دهد. و نیز شهادت مى دهد كه محمد بنده و فرستاده او است كه حق را از نزد حق آورده است و بهشت و دوزخ حق است ، و روز حساب مى رسد و شكى در آن نیست ، و خداوند مردگان در گورها خفته را زنده مى كند.
اینهایى كه امام بیان كرد همان عقایدى است كه براى هر مسلمانى ضرورى است و با نداشتن این عقاید نمى توان مسلمان بود، و ظاهرا مراد امام آن باشد كه همین اصول امروز در خطر است و اگر كار بدین منوال بگذرد بسا دستگاه خلافت از تعرض به اصول دین هم صرف نظر نكند و در حقیقت انگیزه ى واقعى قیام امام علیه السلام حفظ همین اصول و مبانى و اساس ‍ است كه دیگر شئون مذهبى و اجتماعى مسلمانان بر آنها بار و استوار است .
سپس نوشت : كه این نهضت من نه براى سركشى و طغیان و نه از روى هواى نفس ، و انگیزه شیطانى است ، و نه منظور آن است كه كارى تباه انجام داده باشم ، و یا بر كسى ستمى روا دارم ، تنها آنچه مرا به این جنبش عظیم دعوت مى كند، آن است كه وضعیت امت جد خود را به صلاح آورم و از فساد كارى جلوگیرى كنم . و راه امر به معروف و نهى از منكر را در پیش گیرم . و روش جد خود رسول خدا صلى الله علیه و آله و پدر خود على علیه السلام را دنبال كنم

در این وصیت نامه امام انگیزه ى قیام خود را بیان مى كند و مردم را در جریان قیام خویش مى گذارد تا بدانند كه این قیام یك قیام عادى و یك قیام نفسانى و نهضتى بر مبناى هواى نفس و تمایلات بشرى نیست ، از اینرو مى گوید من براى خوشى و سرگرمى و براى لذت بردن و براى گردآورى ثروت بیرون نرفتم ، براى تبهكارى هم بیرون نمى روم . راه و رسم ستم را هم در پیش نگرفته ام و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جدى صلى الله علیه و آله با این جمله امام علیه السلام نشان مى دهد كه براى امت اسلامى در سال شصتم هجرت یك فساد اجتماعى و دینى خطرناكى پیش ‍ آمده ، فسادى كه جز با قیامى شدید و خونین اصلاح پذیر نیست ، فسادى كه اصلاح آن جز از دست رهبرى مانند حسین بن على علیه السلام كه آیه تطهیر در قرآن سوره احزاب شهادت به عصمت او داده ساخته نیست ، فسادى كه اصلاح آن با خواندن خطبه و انتشار مقالات مذهبى امكان پذیر نیست .
سپس گفت : هر كس در مقابل دعوت من قیافه تسلیم و پذیرش به خود گرفت و حق را از من پذیرفت چه بهتر، و هر كس هم نپذیرد و عكس العمل نشان دهد باز شكیبایم و در راه تعقیب هدف خویش از پیشامدهاى ناگوار و مصیبتها و ناملایمات باكى ندارم (شكیبایم نه به آن معنى غلطى كه گاهى تصور مى شود، یعنى دست روى دست مى گذارم تا یزید هر چه مى خواهد انجام دهد، بلكه به آن معنى صحیحى كه شایسته مقام امام است ، و به همان معنى صبر اساس ایمان و خداپرستى است یعنى این راه را اگر چه یكتنه باشد به پایان خواهم برد، تا خدا میان من و میان این مردم به حق داورى كند، و خدا از همه داوران در داورى داناتر و تواناتر است (
سپس نوشت : اى برادر من این وصیت من است براى تو و توفیق را جز از خداى نخواهم و تنها بر وى توكل مى كنم و به سوى او باز مى گردم .

پی نوشتها:

1- نوشته اند كه پادشاه روم دو مرد پهلوان یكى تنومند و دیگرى نیرومند و قوى پنجه براى مسابقه نزد معاویه فرستاد تا با پهلوانان اسلامى مشت و پنجه نرم كنند، معاویه به عمرو بن عاص گفت حریف این مرد یك قامت را داریم و او قیس بن سعد بن عباده است ، اما براى آن دیگرى به فكر تو احتیاج داریم چه كسى مى تواند با وى زورآزمایى كند و بر او پیروز آید؟ عمرو گفت دو نفر در نظر دارم كه هر دو را دشمن مى دارى یكى محمد بن حنفیه و دیگرى عبدالله بن زبیر. معاویه گفت هر كدام اكنون به ما نزدیك تر است وى را فرا خوان . عمرو از محمد بن حنفیه خواست كه این مهم را كفایت كند، معاویه در مجلس عمومى نشست و بزرگان دولت و ملت نیز حاضر شدند و مرد زورمند اولى به میدان زورآزمایى درآمد و با محمد روبرو شد محمد گفت : با بنشین و دست خود را به من ده تا تو را از جاى بكنم با من مى نشینم و تو دست مرا بگیر و از جاى بلند كن تا زورمند از ما دو نفر تشخیص ‍ داده شود اكنون چه مى خواهى مى نشینى یا بنشینم ؟ رومى گفت بنشین محمد نشست و دست خود را به مرد رومى داد ولى پهلوان رومى آنچه كرد نتوانست محمد را جنبش دهد و به ناتوانى خود اعتراف كرد، محمد ایستاد و رومى نشست و دست خود را به پهلوان اسلام داد محمد با یك حركت بى درنگ او را از جاى كند و در هوا نگهداشت و آنگاه بر زمین انداخت حاضرین بر قدرت او آفرین گفتند و معاویه نیز خوشحال گردید. بار دیگر پهلوان بلند قامت رومى در صحنه مسابقه سربلند كرد قیس بن سعد كه حاضر بود به گوشه اى رفت و زیر جامه از پا در آورد و به رومى داد تا بپوشد زیر جامه قیس تا بالاى سینه پهلوان رومى رسید و زیر پاى او نیز كشیده مى شد، رومى شرمنده و جاى خود را گرفت و نشست بزرگان انصار از اینكه قیس در چنان مجلس رسمى زیر جامه را از پا درآورد ناراحت شدند و قیس را ملامت كردند و او در جواب با گفتن اشعارى عذرخواهى كرد.
2- بحار الانوار 44: 338/37

منبع: كتاب بررسى تاریخ عاشورانوع مطلب : اسرار عاشورا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic